نخست‌ وزیر لبنان: در نشست مجمع عمومی، راه‌حلی برای بحران سوریه مطرح نشد