گزارش:/ مصدومیت جدید مسی، متفاوت از گذشته

مصدومیت شب گذشته مسی، از ناحیه ای نیست که ماه قبل در بازی با بیلبائو بدان دچار شده بود.