افزایش چشمگیر گردشگران بریتانیا در ایران

تعداد گردشگران بریتانیایی که علاقمندند به ایران سفر کنند، افزایش چشمگیری داشته است.