کارتر: توانمندی‌های روسیه بزرگترین تهدید برای آمریکاست

وزیر دفاع آمریکا گفت توانمندی های نظامی، دریایی و سایبری روسیه تا حد زیادی توسعه یافته و همچنان تهدید اصلی برای ماست.