نقد کردن مبلغ کارت‌های اعتباری ممنوع است

در حالی که ثبت درخواست متقاضیان برای دریافت کارت‌های اعتباری از امروز در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری آغاز شده، دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) به منظور تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوب‌تر این طرح، شامل عملیات حسابداری و نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش […]