کارمندان بیمارستانی در عربستان اعتصاب کردند

وزارتخانه‌های کار و بهداشت سعودی مدعی شدند که تلاش‌ها خود را برای حل مشکل اعتصاب کارکنان بیمارستان “سعد الشهیر” در الخبر، آغاز کردند.