ماجرای بگومگوی ساره جوانمردی با وزیر ورزش

به گزارش ایران خبر، ساره جوانمردی که در ریو دو طلا به گردن آویخت، در بازگشت درباره اینکه هر دو جایزه طلایش را کامل می گیرد، با محمود گودرزی بحثی داشت که در همین رابطه پاسخ داد. سوال صریح رشیدپور از ساره جوانمردی/ جریان مشکل شما با وزیر ورزش چیست؟ جوانمردی: من در مسابقات آسیایی […]