حیوان عجیب با سر اضافه +تصاویر

در کنتاکی آمریکا گوساله ای با سر اضافه به دنیا آمده و سالم و سرحال به زندگی در مزرعه می پردازد….