«برنامۀ هسته‌ای اسرائیل تهدیدی واقعی علیه صلح و امنیت بین المللی است»