ویدئو: مادر فنلاندی بحران بی‌خوابی والدین نوزادان را حل کرد

یک مادر فنلاندی برای حل بحران بی‌خوابیِ والدین نوزادان، یک تشک خودکار اختراع کرده است که مانند یک گهواره تاب می‌خورد و ظرف چند دقیقه نوزاد را می‎خواباند.