چراغ سبز سنای امریکا برای فروش سلاح به عربستان

نمایندگان مجلس سنای امریکا با رد درخواست توقف فروش سلاح به عربستان سعودی، به اجرای توافق نظامی ۱٫۱۵ میلیارد دلاری چراغ سبز نشان دادند.