توافق تهران و توکیو برای تدوین نقشۀ راه همکاری‌های ده ساله

تهران و توکیو برای تدوین نقشه راه همکاری‌های ده ساله با یکدیگر توافق کرده‌اند.