هواپیمای نظامی امریکا در جزیرۀ اوکیناوای ژاپن سقوط کرد

یک هواپیمای نظامی امریکا پس از بلند شدن از پایگاه هوایی کادنای ایالات‌متحده در جزیرۀ اوکیناوای ژاپن، سقوط کرده است.