مجازات قاتل دختر ۶ سالۀ نی‌ریزی

قاتل دختر ۶ سالۀ نی‌ریزی در استان فارس مجازات شده است.