«کویت منتظر روابط دوستانه و همکاری با ایران است»

نخست‌وزیر کویت در سخنانی خطاب به سازمان ملل گفته است کشورش به دنبال روابط دوستانه با تهران بر اساس «احترام متقابل» است.