افزایش ۴۰ درصدی جاسوسان بریتانیایی

سرویس اطلاعات سری بریتانیا، ام‌آی‌۶، قصد دارد تعداد جاسوسان خود را ۴۰ درصد افزایش دهد.