ارتش عراق مرکز شهر شرقاط را در جنوب موصل آزاد کرد

نیروهای ارتش عراق در سومین روز از آغاز عملیات آزادسازی شهر راهبریِ شرقاط در استان صلا‌ح‌الدین و جنوب موصل، مرکز این شهر را آزاد کردند.