ویدئو: رزمایش یگان موشکی روسیه در منطقۀ مسکو

یگان ویژۀ ضدموشکی روسیه در منطقۀ مسکو، رزمایش پدافندی برگزار کرده‌است.