«امریکا، اسرائیل و ترکیه جنگ نیابتی را به «جنگ شخصی» با سوریه تبدیل کرده‌اند»

بشار جعفری می‌گوید امریکا، اسرائیل و ترکیه جنگ نیابتی را به «جنگ شخصی» با سوریه تبدیل کرده‌اند.