«امیر داعش» در لبنان دستگیر شد

سازمان اطلاعات لبنان در عملیاتی ویژه «امیر داعش» را دستگیر کرد.