نتانیاهو: تغییرات گسترده در روابط «اسرائیل» با جهان عرب ایجاد شده است