امشب؛ سخنرانی رئیس ‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل