امضای توافقنامه صلح بین گلبدین حکمتیار و دولت افغانستان

حزب اسلامی افغانستان به ریاست گلبدین حکمتیار با دولت این کشور در کابل توافقنامه صلح امضا کرد.۱۳:۰۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر