تسلط ارتش سوریه بر بخش هایی از مزارع الریحان

یگان های ارتش سوریه بخش هایی جدید از منطقه غوطه شرقی در ریف دمشق را پس از انهدام آخرین موضع گروه های تروریستی در این منطقه به کنترل خود درآوردند.۱۳:۰۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر