اعلام حالت فوق العاده در شارلوت آمریکا

در شارلوت آمریکا حالت فوق العاده اعلام شده است.۱۴:۴۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر