حمله به کاروان کمک های انساندوستانه در حومه حلب مشکوک است

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل ، حمله به کاروان کمک های انساندوستانه در حومه حلب را کاملا مشکوک دانست و تاکید کرد : مسئولیت این اقدام متوجه مسکو و دمشق نیست.۱۴:۴۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر