حکم انحلال جمعیت الوفاق تایید شد

دادگاه استیناف بحرین حکم انحلال جمعیت الوفاق را تایید کرد.۱۴:۵۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر