شرقاط به طور کامل آزاد شد

نیروهای عراقی توانستند الشرقاط در شمال استان صلاح الدین را به طور کامل از چنگ داعش آزاد کنند.۱۵:۳۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر