کاهش تنش میان روسیه و گرجستان

نخست وزیر گرجستان از کاهش تنش ها با روسیه خبر داد و خواستار تلاش های بیشتر در این زمینه شد.۱۵:۳۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر