اول توقف حملات نظامی سعودی ها بعد گفتگو

شورای عالی سیاسی یمن اعلام کرد: تا زمانی جنگ در این کشور متوقف نشود، دور آینده گفتگوهای سیاسی برای پایان دادن به مناقشه یمن از سرگرفته نخواهد شد.۱۵:۳۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر