ادامه دستگیریهای مخالفان دولت در ترکیه

رسانه های ترکیه اعلام کردند: نیروهای پلیس ترکیه ۸۰ نفر دیگر از مخالفان را دستگیر کرد.۱۵:۳۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر