اسد: آمریکا اراده ای بر ضد داعش ندارد؛ دروغ می گوید