اعتراض ریابکوف به استقرار موشک های امریکایی در لهستان

معاون وزیر خارجه روسیه: استقرار سامانه موشکی آمریکا در رومانی ناقض پیمان منع موشک های هسته ای میان برد است.۱۷:۲۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر