داعش و فروش موادغذایی تاریخ مصرف گذشته

گروه تکفیری صهیونیستی «داعش» مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته را در بازارهای موصل به فروش می رساند و همین امر منجر به مسمومیت و فوت شماری از اهالی این شهر شده است.۱۷:۲۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر