نبیه بری خواهان انتخاب رئیس جمهور شد

رئیس مجلس نمایندگان لبنان درخواست کرد مجلس این کشور هفته آینده جلسه انتخاب رئیس جمهور را برگزار کند.۱۷:۲۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر