چالش جدید رژیم آل خلیفه برای حجاج بحرینی

رژیم آل خلیفه گذرنامه‌های شماری از حجاج شیعه بحرینی را پس از بازگشت از حج و ورود به بحرین به بهانه نامعتبر و غیر قابل استفاده بودن، توقیف کرد.۱۷:۵۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر