هند سفیر پاکستان را احضار کرد

پاکستان در سال ۲۰۰۴ در توافقی با هند متعهد شده است که اجازه استفاده از خاک خود برای حمله به این کشور را ندهد.۱۷:۵۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر