امیر پوردستان: نبایدبه دشمن خوشبین باشیم

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: به هیچ عنوان نباید به دشمن خوش‌بینانه بنگریم زیرا دشمنان نظام هیچگاه از در دوستی و صداقت پا به میدان نگذاشته‌اند.۱۸:۱۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر