تکرار اظهارات جنگ افروزانه مقامات انگلیسی

وزیر خارجه انگلیس با تکرار اظهارات مداخله جویانه ای که منجر به جنگ افروزی و نابودی سوریه شده است، گفت: حل بحران سوریه با برکناری بشار اسد امکان پذیر است.۱۸:۱۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر