افزایش ۷۸ درصدی جنایت علیه مسلمانان در آمریکا

مرکز مطالعات تنفر و افراط گرایی اعلام کرد: جنایت علیه مسلمانان در آمریکا در ۲ سال اخیر ۷۸ درصد افزایش یافته است.۱۸:۲۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر