توقف تولید برق در غزه در پی بسته شدن تنها گذرگاه های تجاری نوار غزه

سازمان انرژی نوار غزه اعلام کرد: فعالیت تنها تاسیسات تولید برق این منطقه در پی مشکل سوخت، متوقف شد.۱۸:۳۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر