کشیده شدن دامنه آتش سوزی به پایگاه هوایی کالیفرنیا+,ویدئو

آتش سوزی وسیع مناطق پیرامون یک پایگاه هوایی در مرکز کالیفرنیای آمریکا را در برگرفت.۱۵:۴۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳۱ شهریور