تبلیغ جنجال برانگیز حجاب در آلمان

بازنشر ویدیویی تبلیغاتی درباره حجاب در آلمان، خشم مخالفان مسلمانان را در این کشور برانگیخته است.۱۵:۴۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳۱ شهریور