فردا و پس فردا جاده چالوس به سمت کرج یک طرفه است

سرهنگ جعفر محمد نژاد گفت: بار ترافیکی به سمت تهران در جاده چالوس نیمه سنگین گزارش شده و در برخی نقاط جاده، خودروها در ترافیک متوقف می شوند.۱۵:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳۱ شهریور