شرط ثبت نام نوآموزان انجام واکسیناسیون است

رئیس اداره سلامت نوجوان و مدارس وزارت بهداشت گفت: شرط ثبت نام نوآموزان انجام برخی آزمایش ها و واکسیناسیون است.۱۹:۱۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳۱ شهریور