غبار روبی و عطر افشانی قبور شهدا

در دومین روز هفته دفاع مقدس، گلزار شهدای سراسر کشور غبارروبی و عطرافشانی می شود.۰۸:۲۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر