ترافیک سنگین در اکثر جاده های کشور

کندوان امروز و فردا و هراز فردا یک طرفه است.۰۹:۳۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر