ایجاد شغل با باجه تلفن درانگلیس

یک شرکت انگلیسی تصمیم گرفته باجه های قرمز رنگ را با تغییر کاربری به دفاتر کار کوچک برای ایجاد شغل های موقت تبدیل کند.۰۹:۵۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر