کتک کاری نامزدهای نمایندگی مجلس گرجستان+ فیلم

دعوای نامزدهای نمایندگی مجلس گرجستان در برنامه زنده تلویزیونی به کتک کاری انجامید.۱۲:۰۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر