افتتاح همزمان ۷ بیمارستان صحرایی شمال غرب کشور

۷ بیمارستان صحرایی شمال غرب کشور در قالب سومین رزمایش تخصصی پزشکی شهدای عرفه صبح امروز به طور همزمان در ارومیه افتتاح شد.۱۲:۰۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱ مهر